Pri podrobnejšom prezeraní moderných budov a stavieb vo svete zistíme, že prevažné percento administratívnych či obchodných budov, ale aj bytových domov je navrhnutých so zasklenou fasádou. Často sa využívajú aj na prepojenie strešných konštrukcií v priestoroch, kde je nutné zachovať alebo priviesť denné svetlo.

Presné spoje a rovnaké tvary

Murovanie z tehál či betónovanie sú mokré procesy, ktoré si vyžadujú určitú dobu na takzvané dozrievanie, čo však pri sklenených fasádach nie je nutné. Tie sa montujú z už vopred pripravených a vyrobených dielov a konštrukcií, priamo na mieste sa presklene fasady spájajú a tvarujú na požadovaný fasádny systém budovy. Prevažne sa takto stavajú hotely, banky, kancelárske priestory, nákupné centrá a podobne. Sú perfektným nástrojom pri tvorbe veľmi odvážnych a moderných stavieb a projektov.

V tejto oblasti sa darí aj spoločnosti ALUPROF, ktorá tieto fasádne konštrukcie a systémy dodáva na stavby. Spomedzi ponúkaných známych systémov je najpopulárnejší priečkový a stĺpikový systém. Firma však dokáže vyrobiť aj konštrukcie, ktoré nie sú bežné, ale požaduje si ich investor či stavebník. Individuálne riešenia ich posúvajú vpred a vďaka neustálym inováciám výrobných postupov sú schopní tieto požiadavky splniť.

...čo všetko si architekti dovolia

Pri rekonštrukciách starších objektov sa stavebník nemusí báť použiť tieto sklenené fasádne systémy, poskytnú dokonalý komfort pri ich ďalšom využívaní, sú prevedené kvalitne, majú všetky požadované vlastnosti, teda spoľahlivú požiarnu odolnosť, tepelnú izoláciu, údržba nie je náročná, sú známe dlhou životnosťou a všestranným dizajnovým prevedením. Množstvo skla je aj zárukou presvetlenia interiérov, číre sklo dovoľuje slnečným lúčom prenikať dovnútra. Riešenia pre modernú novostavbu však poskytuje aj fasáda modulová, štrukturálna, vysoká či priečková a podobne. Spoločným menovateľom je však nadčasovosť, dlhá životnosť, veľmi lacná a jednoduchá údržba a trendový vzhľad exteriéru.