Založenie občianskeho združenia pozostáva z niekoľkých základných krokov. Pri jeho vzniku je dôležitý zámer občianskeho združenia, kde spravidla patrí záujem o stretávania sa jednotlivcov s podobnými záujmami. Z tohto dôvodu vznikajú občianske združenia, ktoré sa zameriavajú na podporu rôznych aktivít, či už je to šport alebo iná záujmová činnosť. K občianskym združeniam patria aj skupiny, ktoré sa zameriavajú na podporu národnostným menšinám, utečencom, zdravotne znevýhodneným či deťom.

založenie občianskeho združenia

Občianske združenie nie je zamerané na vykonávanie podnikateľských aktivít, napriek tomu, že môže prijímať zamestnancov, dary, na základe ktorých funguje a podobne. Ak členovia majú záujem o podnikanie, je potrebné živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie podnikateľských činností v občianskom združení.

Celý proces prebieha podľa istých pravidiel, ktoré stanovuje a vymedzuje zákon. Na založenie občianskeho združenia sú potrební traja členovia s trvalým pobytom v Slovenskej republiky. Aspoň jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia je povinný mať minimálne 18 rokov. Ďalším krokom v procese zakladania občianskeho združenia je vypracovanie stanov združenia, v ktorých sa okrem iných povinných údajov, uvádza aj cieľ občianskeho združenia.

literatúra o založení občianskeho združenia

V súčasnosti vzniká čoraz viac alternatívnych prírodných škôl, kde sa stretávajú deti, ktoré sú na domácom vzdelávaní. Ich spoločným záujmom je zdieľanie získaných a naštudovaných materiálov, ich uvedenie do praxe nenásilnou hravou a zaujímavou formou, ktorá je deťom v danom veku blízka a prirodzená.

O založení občianskeho združenia rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré rozhodne o jeho vzniku. Podmienkou je splnenie všetkých potrebných a nevyhnutných požiadaviek pre založenie občianskeho združenia. Poplatok, ktorý je potrebné uhradiť a potvrdenie o jeho úhrade zaslať spolu s ostatnými náležitými dokumentmi na adresu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je vo výške 66 Eur.

Ak vás dlhodobo sprevádza myšlienka na založenie občianskeho združenia, nedajte sa odradiť a poďte do toho. Podporíte a zblížite jednotlivcov, ktorých spája spoločný záujem a nadšenie pre danú vec.