Pri spolupráci pri kúpe vašej spoločnosti s nami, nemusíte čakať týždne a mesiace na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Všetko potrebné vybavíme pomerne rýchlo a vaše podnikanie sa môže včas naštartovať a rozbehnúť. Neodraďte sa zložitosťou zakladania spoločnosti, nech už je vaším oborom podnikania čokoľvek, naopak, choďte za svojím snom a predstavou, za realizáciou vášho podnikateľského plánu. Ak sa chcete vyhnúť náročnému postupu, ktorý predchádza založeniu spoločnosti, poďte do toho s nami.

podnikanie z pohodlia domova

Zoznam firiem, ktoré sú určené na predaj, pravidelne aktualizujeme a vy si môžete vybrať z dostupnej ponuky spoločností. Po vyplnení nezáväznej objednávky vás budeme kontaktovať a dohodneme všetky podrobnosti, ktoré sa týkajú uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. Doplníme vám potrebné a vami požadované informácie, aby ste mali dostatočný prehľad o postupe, ktorý je nevyhnutné vykonať a absolvovať so zámerom založenia spoločnosti a jej zápisu do Obchodného registra. Deň zápisu do Obchodného registra je deň, kedy sa spoločnosť stáva vašou, kedy za ňu http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-2048-PR-1274384/ preberáte plnú zodpovednosť, čo vám umožňuje naštartovanie vašich podnikateľských aktivít.

predaj kávy ako typ podnikania

Predaj sro cena je položka, ktorá pozostáva z čiastkových cien, tvoriacich finálnu, výslednú čiastku. Celý priebeh je možné absolvovať elektronickou formu. Potrebujeme úradne overené podpisy a podpísanie záverečných dokumentov, ktoré sa vzťahujú na prevzatie spoločnosti, k čomu dochádza v prítomnosti notára. Obdržíte všetky potrebné zmluvy, protokoly, dokumenty, daňové identifikačné číslo ako aj živnostenské identifikačné číslo. Naša advokátska kancelária vám poskytne výpis z Obchodného registra, ktorý odovzdáme aj daňovému úradu. Tieto povinnosti zostávajú v našom poli pôsobnosti a vy sa v tomto smere nemusíte o nič starať a venovať sa vám príjemným činnostiam, kým nepríde deň s veľkým D, kedy sa bude vyžadovať, aby ste sa naplno ponorili do podnikateľských aktivít. V prípade záujmu o poradenské služby, o pomoc s vedením účtovníctva a daní, sme k vám k dispozícii.